Sự sáng tạo phong phú

Chỉ bằng các loại rau củ và màu nước các bạn nhỏ lớp montessori đã tạo ra những bức tranh vô cùng sinh động...


Bài viết liên quan