Mầm non Phượng Hồng Hà Nội

Hội thi tài năng 20/11
Nhân kỷ niệm ngày 20-11 nhà trường tổ chức Hội thi tài năng để cô và trò có dịp thể hiện tài năng xuất sắc qua 1 số môn năng khiếu...