CHĂM SÓC CÂY XANH

Một số hình ảnh hôm nay các bạn nhỏ lớp Lily tưới cây, giúp cho cây tươi tốt hơn ạ.
Tưới cây là một hoạt động hữu ích đóng góp công sức cho thiên nhiên, mang lại sự sống cho môi trường, tạo ra nguồn khí hậu trong lành. Giúp các các con ý thức hơn với thiên nhiên bằng các hoạt động chăm sóc cây xanh. Từ đó giúp các con hình thành ý thức yêu quý thiên nhiên và gìn giữ cây xanh.
 
 
 
 
 

 

Bài viết liên quan