Giờ học ngoại khoá của lớp Rose

Lượt xem: 946
Các con được thực hành tuốt rau ngót và trò chuyện về một số món ăn chế biến từ rau ngót ah!

Các con được thực hành tuốt rau ngót và trò chuyện về một số món ăn chế biến từ rau ngót ah!


Bài viết liên quan