Hoạt động circle time

Lượt xem: 2122
Bên cạnh các hoạt động phát triển cá nhân, các bạn nhỏ luôn có các hoạt động circle time tìm hiểu khoa học, thí nghiệm thú vị....

Tuần này các bạn nhỏ lớp montessori được làm các thí nghiệm làm mềm vỏ trứng (với trứng và giấm), sự chìm nổi, tn làm những ly kem bắt mắt ,và tìm hiểu cấu tạo của trái đất (các lớp của trái đất).... Các bạn nhỏ vô cùng hào hứng và thích thú đó bố mẹ ạ..


Bài viết liên quan