Thư viện

Xếp theo:
Hoạt động circle time
Bên cạnh các hoạt động phát triển cá nhân, các bạn nhỏ luôn có các hoạt động circle time tìm hiểu khoa học, thí nghiệm thú vị....
Giờ học ngoại khoá của lớp Rose
Các con được thực hành tuốt rau ngót và trò chuyện về một số món ăn chế biến từ rau ngót ah!