Tham khảo

Xếp theo:
3 – 5 tuổi: Trẻ cần gì để phát triển tốt nhất?
Trí tưởng tượng bé phong phú hơn: Bé có thể kể “nhà bé có con cá to, có xe hơi chạy nhanh…” dù thực tế không hề có. Bé không nói dối mà chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của bé.